Retrofit LED Unit

Ersätter den befintliga lysrörsbestyckningen i armaturen.

Effekt:  50W
Längd:  1430mm - 1465mm
Färgtemp:  3000K (4000K)

Produktblad

M a d e  i n  S w e d e n