Case Study #43

Kundsegment: Allmänbelysning - Retrofit
Omfattning:
Flertal installationer
Geografiskt: Malmö


Beskrivning:

Malmö/Sturup flygplats har ett stort antal belysningsarmaturer i sina undertak. Med stigande ålder på armaturerna, i huvudsak lysrörsarmaturer T5, och därmed ökat servicebehov sökte ansvariga efter lösningar för att minska servicebehovet och samtidigt även kunna minska energiförbrukningen. Att i samband med detta kunna öka belysningskomforten var ett önskemål.

Masterlite tillfrågades utifrån tidigare projekt på bl.a Arlanda samt en lång erfarenhet av så kallade ”retrofit lösningar” för uppgradering av befintliga belysningsanläggningar i bland annat köpcentra och kontor.

Swedavia önskade att behålla befintliga armaturhus och raster och därmed befintliga elinstallationer. Detta skulle ge minsta möjliga miljöpåverkan och en mycket kostnadseffektiv lösning.

Masterlite konstruerade energisnåla LEDinsatser med den senaste LEDtekniken från Osram.

Noggrann utvärdering och verifiering av komponenterna banade väg för en trygg installation ur godkännandeperspektiv, framför allt EMC.

Ett bra exempel på att Masterlites konstruktions- och produktionskapacitet, med möjlighet till snabb omställning, möjliggör anpassningar till befintliga enheter.

Case Study #43

Nyhetsbrev Mars 2021

Nyhetsbrev Mars 2021

Nyhetsbrev Januari 2021

Nyhetsbrev Januari 2021

Nyhetsbrev December 2020

Nyhetsbrev December 2020

Sign & Print Oktober 2020

Sign & Print Oktober 2020

Nyhetsbrev Oktober 2020

Nyhetsbrev Oktober 2020

Nyhetsbrev Juni 2020

Nyhetsbrev Juni 2020

Nyhetsbrev Maj 2020

Nyhetsbrev Maj 2020

Nyhetsbrev April 2020

Nyhetsbrev April 2020

Nyhetsbrev Februari 2020

Nyhetsbrev Februari 2020

Nyhetsbrev Januari 2020

Nyhetsbrev Januari 2020

Nyhetsbrev November 2019

Nyhetsbrev November 2019

Nyhetsbrev Oktober 2019

Nyhetsbrev Oktober 2019

Nyhet Mars 2019

Nyhet Mars 2019

Nyhet November 2018

Nyhet November 2018

Nyhet Mars 2017

Nyhet Mars 2017

Nyhet Oktober 2016

Nyhet Oktober 2016

Nyhet Februari 2016

Nyhet Februari 2016