Frontline Wide

För belysning av fasader, portar, entrédörrar och motsvarande.

Effekt: 18W - 36W

Längd: 350mm & 675mm


M a d e  i n  S w e d e n

Produktblad

European Declaration of Conformity