Frontline LED

För belysning av  skyltar, fasader, entréer upp till 2m höjd.

Effekt: 6W - 39W

Längd: 480mm - c:a 3000mm.

M a d e  i n  S w e d e n

Produktblad

Val av konsol - Montering

Dialuxplugg Frontline LED

European Declaration of Conformity