ML-T LED Robust

Inbyggnadsarmatur

EcoSlimlamp LED

 

Retrofit LED Unit

Uppgraderar armaturer från lysrör till LED

Function Wide

Bredstrålande armatur

Function Narrow

Smalstrålande armatur

Function Directable

Armatur med riktbart ljus