Retrofit LED Unit

Uppgraderar armaturer från lysrör till LED

Function Narrow

Smalstrålande armatur

Function Directable

Armatur med riktbart ljus

Function Wide

Bredstrålande armatur